wypożyczyć

(ver)leihen, borgen

Wypożyczają państwo łódki?
Verleihen Sie Boote?
fεɐˈlaiən ziː ˈboːtə?
Może pan(i) wypożyczyć samochód za 30 euro dziennie.
Sie können sich einen Mietwagen für dreißig Euro pro Tag mieten.
ziː ˈkœnən zɪç ˈainən ˈmiːtvaːgn fyːɐ ˈdraisɪç ˈɔyro proː taːk ˈmiːtn
Wypożyczył tę książkę z biblioteki.
Er hat sich das Buch aus der Bibliothek ausgeliehen.
eːɐ hat zɪç das buːx aus deːɐ biblioˈteːk ˈausgəliːən
Narty wypożyczymy na miejscu.
Ski leihen wir vor Ort.
ʃiː ˈlaiən viːɐ foːɐ ɔrt