przyjęcie

1(akceptacja) Annahme f

Odmówili przyjęcia naszej pomocy.
Sie haben unsere Hilfe abgelehnt.
ziː ˈhaːbn ˈʊnzərə ˈhɪlfə ˈapgəleːnt
Złożyłem podanie o przyjęcie na uniwersytet.
Ich habe mich an die Hochschule angemeldet.
ɪç ˈhaːbə mɪç an diː ˈhoːxʃuːlə ˈangəmεldət
Film spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.
Der Film wurde begeistert aufgenommen.
deːɐ fɪlm ˈvʊrdə bəˈgaistɐt ˈaufgənɔmən
To jest całkowicie nie do przyjęcia dla...
Das ist für... völlig unakzeptabel.
das ɪst fyːɐ... ˈfœlɪç ˈʊn|aktsεptaːbl

2(impreza) Party f, Feier f, (przywitanie) Empfang m

Wprosili się na przyjęcie.
Sie kamen zu der Party ohne eingeladen zu sein.
ziː ˈkaːmən tsuː deːɐ ˈpaːɐti ˈoːnə ˈaingəlaːdn tsuː zain
Zaprosili nas na przyjęcie.
Sie haben uns zu einer Party eingeladen.
ziː ˈhaːbn ʊns tsuː ˈainɐ ˈpaːɐti ˈaingəlaːdn
Dobrze się bawiłeś na przyjęciu?
Hast du dich auf der Party gut amüsiert?
hast duː dɪç auf deːɐ ˈpaːɐti guːt amyˈziːɐt?
Zorganizowali przyjęcie urodzinowe dla syna.
Sie haben eine Geburtstagsfeier für ihren Sohn veranstaltet.
ziː ˈhaːbn ˈainə gəˈbuːɐtstaːksfaiɐ fyːɐ ˈiːrən zoːn fεɐˈ|anʃtaltət