wkrótce

bald

Do zobaczenia wkrótce.
Bis bald!
bɪs balt!
To się wkrótce zmieni.
Das wird sich bald ändern.
das vɪrt zɪç balt ˈεndɐn
wkrótce potem
bald danach
balt daˈnaːx