podejrzenie

Verdacht m, (książ.) Argwohn m

Jest poza podejrzeniami.
Er ist über jeden Verdacht erhaben., Er steht außer Verdacht.
eːɐ ɪst ˈyːbɐ ˈjeːdn fεɐˈdaxt εɐˈhaːbnˌ eːɐ ʃteːt ˈausɐ fεɐˈdaxt
To wzbudziło podejrzenia...
Das hat den Verdacht erweckt...
das hat deːn fεɐˈdaxt εɐˈvεkt
Potwierdziły się moje podejrzenia.
Mein Verdacht hat sich bestätigt.
main fεɐˈdaxt hat zɪç bəˈʃtεːtɪçt
Został aresztowany na podstawie podejrzenia o...
Er wurde wegen/aufgrund des Verdachts... festgenommen.
eːɐ ˈvʊrdə ˈveːgn/ˈaufgrʊnt dεs fεɐˈdaxts... ˈfεstgənɔmən