by

würde/könnte + bezokolicznik, wäre + imiesłów czasu przeszłego

Ja bym tego nie robił.
Das würde ich nicht machen.
das ˈvʏrdə ɪç nɪçt ˈmaxn
Mógłby mi pan pomóc?
Können Sie mir helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈhεlfn?
Byłoby wspaniale.
Das wäre großartig.
das ˈvεːrə ˈgroːs|aːɐtɪç
Nie lepiej byłoby poczekać?
Wäre es nicht besser zu warten?
ˈvεːrə εs nɪçt ˈbεsɐ tsuː ˈvartn?
Co by się stało, gdybym mu to powiedział?
Was würde passieren, wenn ich es ihm sagen würde?
vas ˈvʏrdə paˈsiːrənˌ vεn ɪç εs iːm ˈzaːgn ˈvʏrdə?
Pomógłbym ci, gdybym o tym wiedział.
Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich dir geholfen.
vεn ɪç εs gəˈvʊst ˈhεtəˌ ˈhεtə ɪç diːɐ gəˈhɔlfn
Odradzałbym to.
Das würde ich nicht raten.
das ˈvʏrdə ɪç nɪçt ˈraːtn
Dałbym mu z 80 (lat).
Ich schätze ihn auf etwa 80.
ɪç ˈʃεtsə iːn auf ˈεtva ˈaxtsɪç
Chciałbym się zapisać do... (lekarza itp.)
Ich möchte einen Termin bei... vereinbaren.
ɪç ˈmœçtə ˈainən tεrˈmiːn bai... fεɐˈ|ainbaːrən
Przyszedłbym, ale...
Ich würde kommen, aber...
ɪç ˈvʏrdə ˈkɔmənˌ ˈaːbɐ
Bardzo bym nie chciał...
Ich möchte nur ungern...
ɪç ˈmœçtə nuːɐ ˈʊngεrn