przypadek

Der Fall, (zbieg okoliczności) Zufall m

Każdy przypadek jest inny.
Es unterscheidet sich von Fall zu Fall.
εs ʊntɐˈʃaidət zɪç fɔn fal tsuː fal
To nie mój przypadek.
Das ist nicht mein Fall.
das ɪst nɪçt main fal
To jest podręcznikowy przypadek.
Das ist ein Lehrbuchfall.
das ɪst ain ˈleːɐbuːxfal
Spotkaliśmy się przypadkiem.
Wir trafen uns zufällig.
viːɐ ˈtraːfn ʊns ˈtsuːfεlɪç
Nie ma/wie pan(i) przypadkiem...?
Wissen Sie zufälligerweise...?
ˈvɪsn ziː ˈtsuːfεlɪgɐvaizə?
Gdybyś przypadkiem zmienił zdanie...
Wenn du es dir zufälligerweise anders überlegen solltest...
vεn duː εs diːɐ ˈtsuːfεlɪgɐvaizə ˈandɐs yːbɐˈleːgn ˈzɔltəst
W moim przypadku...
In meinem Fall...
ɪn ˈmainəm fal
w najlepszym przypadku
bestenfalls, im besten Fall, im Höchstfall
ˈbεstnfalsˌ ɪm ˈbεstn falˌ ɪm ˈhøːçstfal