jakiś

(irgend)ein, irgendwelch

Przyjmuje pan(i) jakieś leki?
Nehmen Sie irgendwelche Medikamente?
ˈneːmən ziː ˈɪrgntˈvεlçə medikaˈmεntə?
Ma pan(i) jakieś propozycje?
Haben Sie irgendwelche Vorschläge?
ˈhaːbn ziː ˈɪrgntˈvεlçə ˈfoːɐʃlεːgə?
To potrwa jeszcze jakiś czas.
Es wird noch einige Zeit dauern.
εs vɪrt nɔx ˈainɪgə tsait ˈdauɐn
To będzie jakichś 100 kilometrów.
Es sind etwa 100 Kilometer.
εs zɪnt ˈεtva ˈhʊndɐt kiloˈmeːtɐ
Jest jakiś smutny.
Er sieht irgendwie traurig aus.
eːɐ ziːt ˈɪrgntviː ˈtraurɪç aus
Uprawiasz jakiś sport?
Treibst du Sport?
traipst duː ʃpɔrt?
po jakimś czasie
nach einiger Zeit
naːx ˈainɪgɐ tsait