przyjaciel

Freund m

To mój najbliższy przyjaciel.
Er ist mein engster Freund.
eːɐ ɪst main ˈεŋstɐ frɔynt
To mój dobry przyjaciel.
Er ist mein guter Freund.
eːɐ ɪst main ˈguːtɐ frɔynt
Jesteś wśród przyjaciół.
Du bist unter Freunden.
duː bɪst ˈʊntɐ ˈfrɔyndn
Nieprzyjaciel wycofał się.
Der Feind hat sich zurückgezogen.
deːɐ faint hat zɪç tsuˈrʏkgətsoːgn