najwcześniej

1(nie wcześniej niż) frühestens

Przyjdź jak najwcześniej.
Komm so früh wie möglich.
kɔm zoː fryː viː ˈmøːklɪç
Dokończę to najwcześniej jutro.
Ich werde es frühestens morgen beenden.
ɪç ˈveːɐdə εs ˈfryːəstns ˈmɔrgn bəˈ|εndn
Mogę przyjechać najwcześniej o piątej.
Ich kann nicht früher als um fünf kommen.
ɪç kan nɪçt ˈfryːɐ als ʊm fʏnf ˈkɔmən
Wyników spodziewamy się najwcześniej w piątek.
Die Ergebnisse sind frühestens am Freitag zu erwarten.
diː εɐˈgeːpnɪsə zɪnt ˈfryːəstns am ˈfraitaːk tsuː εɐˈvartn

2(wcześniej niż inni) zuerst, als erster/erste/erstes