karta, kartka

Blatt n, (do gry) Karte f

Wyłożyli karty na stół.
Sie haben ihre Karten offen auf den Tisch gelegt.
ziː ˈhaːbn ˈiːrə ˈkartn ˈɔfn auf deːn tɪʃ gəˈleːkt
Postawił wszystko na jedną kartę.
Er hat alles auf eine Karte gesetzt.
eːɐ hat ˈaləs auf ˈainə ˈkartə gəˈzεtst
Dostał czerwoną/żółtą kartkę.
Er hat die rote/gelbe Karte bekommen.
eːɐ hat diː ˈroːtə/ˈgεlbə ˈkartə bəˈkɔmən
Karta się odwróciła.
Das Blatt hat sich gewendet.
das blat hat zɪç gəˈvεndət
Kto ma szczęście w kartach, ten nie ma szczęścia w miłości.
Glück im Spiel, Pech in der Liebe.
glʏk ɪm ʃpiːlˌ pεç ɪn deːɐ ˈliːbə
domek z kart
Kartenhaus n
ˈkartnhaus
znaczone karty
markierte Karten
ˈmarkiːɐtə ˈkartn
kartka pocztowa/świąteczna
Postkarte f/Weihnachtskarte f
ˈpɔstkartə /ˈvainaxtskartə