słaby

schwach

To jest moja słaba strona.
Das ist meine schwache Seite.
das ɪst ˈmainə ˈʃvaxə ˈzaitə
Mam słabą pamięć.
Ich habe ein schlechtes Gedächtnis.
ɪç ˈhaːbə ain ˈʃlεçtəs gəˈdεçtnɪs
Baterie są słabe.
Die Batterien sind schwach.
diː batəˈriːən zɪnt ʃvax
Zrobiło mi się słabo.
Mir wurde schwindelig.
miːɐ ˈvʊrdə ˈʃvɪndəlɪç
Jest słaby z matematyki.
Er ist schlecht in Mathematik.
eːɐ ɪst ʃlεçt ɪn matemaˈtiːk
Przepisano mu za słabe leki.
Man hat ihm zu schwache Medikamente verschrieben.
man hat iːm tsuː ˈʃvaxə medikaˈmεntə fεɐˈʃriːbn
Mam słabość do...
Ich habe eine Schwäche für...
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈʃvεçə fyːɐ
słaba frekwencja
niedrige Besucherzahl
ˈniːdrɪgə bəˈzuːxɐtsaːl
mieć słabe serce
ein schwaches Herz haben
ain ˈʃvaxəs hεrts ˈhaːbn
słabiuteńki
matt wie eine Fliege
mat viː ˈainə ˈfliːgə