wąski

eng, schmal

Ta spódnica jest na mnie za wąska.
Der Rock ist mir zu eng.
deːɐ rɔk ɪst miːɐ tsuː εŋ
Jest osobą o wąskich horyzontach.
Er hat einen engen Horizont.
eːɐ hat ˈainən ˈεŋən horiˈtsɔnt
w wąskim znaczeniu tego słowa
im engeren Sinne des Wortes
ɪm ˈεŋərən ˈzɪnə dεs ˈvɔrtəs