wiedzieć

wissen

Nie wiedziałem o tym.
Davon habe ich nichts gewusst.
daˈfɔn ˈhaːbə ɪç nɪçts gəˈvʊst
Wiedziałem!
Ich hab's gewusst!
ɪç haːbs gəˈvʊst!
Co ja tam wiem.
Was weiß ich.
vas vais ɪç
Nie wiem, co powiedzieć.
Mir fehlen die Worte.
miːɐ ˈfeːlən diː ˈvɔrtə
Nigdy nic nie wiadomo.
Man kann nie wissen.
man kan niː ˈvɪsn
Wiedziałem o tym już wcześniej.
Ich wusste das im Voraus.
ɪç ˈvʊstə das ɪm foˈraus
Za dużo wie.
Er weiß zu viel.
eːɐ vais tsuː fiːl
Wszyscy o tym wiedzą.
Die ganze Welt weiß es.
diː ˈgantsə vεlt vais εs
Nie wiem od czego zacząć.
Ich bin immer auf Trab.
ɪç bɪn ˈɪmɐ auf traːp
Nie wiem, co robić. (jestem niezdecydowany)
Ich weiß nicht, was zu tun.
ɪç vais nɪçtˌ vas tsuː tuːn
On figę wie!
Der hat keine/null Ahnung.
deːɐ hat ˈkainə/nʊl ˈaːnʊŋ
Czy wie coś pan(i) o...?
Wissen Sie etwas von...?
ˈvɪsn ziː ˈεtvas fɔn?
Wie pan(i)...
Wissen Sie...
ˈvɪsn ziː
Nie wiadomo, czy...
Man weiß nicht, ob...
man vais nɪçtˌ ɔp
O ile wiem...
Soviel ich weiß...
zoˈfiːl ɪç vais
Wiesz co...
Weißt du was...
vaist duː vas
Gdybym tylko wiedziała...
Wenn ich nur wüsste...
vεn ɪç nuːɐ ˈvʏstə
Z tego co wiem...
Soweit/Soviel mir bekannt ist...
zoˈvait/zoˈfiːl miːɐ bəˈkant ɪst