obawa

Furcht f, Angst f, Befürchtung f

Nie ma powodu do obaw.
Es gibt keinen Grund sich zu fürchten.
εs gipt ˈkainən grʊnt zɪç tsuː ˈfʏrçtn
Nasze obawy się potwierdziły.
Unsere Befürchtungen haben sich bewahrheitet.
ˈʊnzərə bəˈfʏrçtʊŋən ˈhaːbn zɪç bəˈvaːrhaitət
Bez obaw!
Keine Angst!
ˈkainə aŋst!
Zaczął mieć obawy co do...
Er machte sich (langsam) Sorgen um...
eːɐ ˈmaxtə zɪç (ˈlaŋzaːm) ˈzɔrgn ʊm
Z obawy, że...
Aus Angst, dass...
ˈaus aŋstˌ das