siedzieć

sitzen

Proszę siedzieć.
Bleiben Sie sitzen.
ˈblaibn ziː ˈzɪtsn
Siedziałem w pierwszym rzędzie.
Ich saß in der ersten Reihe.
ɪç zaːs ɪn deːɐ ˈeːɐstn ˈraiə
Czy siedzi się panu/pani wygodnie?
Sitzen Sie bequem?
ˈzɪtsn ziː bəˈkveːm?
Cały czas siedzi w książkach.
Er ist eine Leseratte., Er liest sehr viel.
eːɐ ɪst ˈainə ˈleːzəratəˌ eːɐ liːst zeːɐ fiːl
Siedzi w tym po uszy.
Er steckt darin bis über beide Ohren.
eːɐ ʃtεkt daˈrɪn bɪs ˈyːbɐ ˈbaidə ˈoːrən
Nie chcę siedzieć w domu.
Ich möchte nicht zu Hause hocken.
ɪç ˈmœçtə nɪçt tsuː ˈhauzə ˈhɔkn
Pójdzie za to siedzieć.
Dafür wird er eingelocht.
daˈfyːɐ vɪrt eːɐ ˈaingəlɔxt
Siedzi za napad rabunkowy.
Er sitzt wegen Raubes.
eːɐ zɪtst ˈveːgn ˈraubəs
Ten facet powinien siedzieć w więzieniu.
Der Mann gehört in den Knast.
deːɐ man gəˈhøːɐt ɪn deːn knast