beznadziejny

hoffnungslos, aussichtslos

Sytuacja jest beznadziejna.
Die Lage ist hoffnungslos.
diː ˈlaːgə ɪst ˈhɔfnʊŋsloːs
Toczymy beznadziejną walkę.
Wir kämpfen auf verlorenem Posten.
viːɐ ˈkεmpfn auf fεɐˈloːrənəm ˈpɔstn
To beznadziejny przypadek!
Er ist ein hoffnungsloser Fall!
eːɐ ɪst ain ˈhɔfnʊŋsloːzɐ fal!