jeden, jedno

ein, (jedyny) einzig

Nie został ani jeden.
Es ist kein einziger übrig geblieben.
εs ɪst kain ˈaintsɪgɐ ˈyːbrɪç gəˈbliːbn
Nie chcę ani jednego, ani drugiego.
Ich will keinen.
ɪç vɪl ˈkainən
Spojrzeli jeden na drugiego.
Sie sahen sich an.
ziː ˈzaːən zɪç an
Bierz po jednym/jeden po drugim.
Nimm sie einzeln/nacheinander.
nɪm ziː ˈaintsln/naːx|aiˈnandɐ
Wypił szklankę jednym haustem.
Er hat das Glas in einem Zug ausgetrunken.
eːɐ hat das glaːs ɪn ˈainəm tsuːk ˈausgətrʊŋkn
To jest jedno i to samo.
Das ist ein und dasselbe.
das ɪst ain ʊnt dasˈzεlbə
Jest mi wszystko jedno.
Das ist mir egal.
das ɪst miːɐ eˈgaːl
Czy to nie wszystko jedno?
Ist das nicht egal?
ɪst das nɪçt eˈgaːl?
To wszystko stało się w ciągu jednego dnia.
Das alles passierte an einem Tag.
das ˈaləs paˈsiːɐtə an ˈainəm taːk
Zginęła jedna osoba.
Ein Mensch kam ums Leben.
ain mεnʃ kaːm ʊms ˈleːbn
Na jedno wychodzi.
Das ist Jacke wie Hose.
das ɪst ˈjakə viː ˈhoːzə
Jest jedną nogą w grobie.
Sie steht mit einem Bein im Grab.
ziː ʃteːt mɪt ˈainəm bain ɪm graːp
Postawił wszystko na jedną kartę.
Er hat alles auf eine Karte gesetzt.
eːɐ hat ˈaləs auf ˈainə ˈkartə gəˈzεtst
Poproszę bilet w jedną stronę do Londynu.
Eine einfache Fahrkarte nach London, bitte.
ˈainə ˈainfaxə ˈfaːɐkartə naːx ˈlɔndɔnˌ ˈbɪtə
Co to za jeden?
Was für ein Mensch ist er?
vas fyːɐ ain mεnʃ ɪst eːɐ?
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
ˈainə ˈʃvalbə maxt nɔx ˈkainən ˈzɔmɐ
Co dwie głowy, to nie jedna.
Zwei Köpfe wissen mehr als einer.
tsvai ˈkœpfə ˈvɪsn meːɐ als ˈainɐ
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Einer für alle, alle für einen.
ˈainɐ fyːɐ ˈaləˌ ˈalə fyːɐ ˈainən
Jedna sprawa nie daje mi spokoju...
Eine einzige Sache wurmt mich...
ˈainə ˈaintsɪgə ˈzaxə vʊrmt mɪç
Jeden z najsławniejszych...
Einer der berühmtesten...
ˈainɐ deːɐ bəˈryːmtəstn
Z jednej strony, ...
Einerseits...
ˈainɐzaits
jeden po drugim
nacheinander
naːx|aiˈnandɐ
jeden po drugim (według rangi itp.)
schön/hübsch der Reihe nach
ʃøːn/hʏpʃ deːɐ ˈraiə naːx
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
tsvai ˈfliːgn mɪt ˈainɐ ˈklapə ˈʃlaːgn