przyczyna

Ursache f, Grund m

(Zupełnie) bez przyczyny.
(Ganz) Ohne Ursache, Ohne jeden Anlass.
(gants) ˈoːnə ˈuːɐzaxəˌ ˈoːnə ˈjeːdn ˈanlas
Co było przyczyną...?
Was war die Ursache...?
vas vaːɐ diː ˈuːɐzaxə?
Nikt nie zna przyczyny...
Niemand kennt die Ursache...
ˈniːmant kεnt diː ˈuːɐzaxə
Z jakich przyczyn...?
Aus welchen Gründen...?
ˈaus ˈvεlçn ˈgrʏndn?