ona

sie

Zakochałem się w niej.
Ich habe mich in sie verliebt.
ɪç ˈhaːbə mɪç ɪn ziː fεɐˈliːpt
To dla niej tylko kolega.
Das ist nur ihr Freund.
das ɪst nuːɐ iːɐ frɔynt
Nie zaprosiłem jej.
Ich habe sie nicht eingeladen.
ɪç ˈhaːbə ziː nɪçt ˈaingəlaːdn
Odkąd ją znam...
Seitdem ich sie kenne...
zaitˈdeːm ɪç ziː ˈkεnə