wynagrodzić

(wieder)gutmachen

Wszystko ci wynagrodzę.
Ich werde dir alles wiedergutmachen.
ɪç ˈveːɐdə diːɐ ˈaləs viːdɐˈguːtmaxn
Wynagrodzę to sobie później.
Ich werde es später nachholen.
ɪç ˈveːɐdə εs ˈʃpεːtɐ ˈnaːxhoːlən