urwać

abreißen

Urwał mi się guzik.
Mir ist ein Knopf abgerissen.
miːɐ ɪst ain knɔpf ˈapgərɪsn
Pies urwał się z łańcucha.
Der Hund riss sich los.
deːɐ hʊnt rɪs zɪç loːs
Mina urwała mu nogę.
Eine Mine hat ihm das Bein abgerissen.
ˈainə ˈmiːnə hat iːm das bain ˈapgərɪsn
Głowy ci nie urwę.
Ich werde dir nicht den Kopf abreißen.
ɪç ˈveːɐdə diːɐ nɪçt deːn kɔpf ˈapraisn
Muszę się urwać na dwa dni z pracy.
Ich muss zwei Tage freinehmen.
ɪç mʊs tsvai ˈtaːgə ˈfraineːmən
Film mi się urwał.
Ich hatte einen Filmriss.
ɪç ˈhatə ˈainən ˈfɪlmrɪs
Cały dzień urywały się telefony.
Die Telefone haben den ganzen Tag geklingelt.
diː teleˈfoːnə ˈhaːbn deːn ˈgantsn taːk gəˈklɪŋlt
Urwałeś się z choinki?
Lebst du hinter dem Mond?
leːpst duː ˈhɪntɐ deːm moːnt?