długość

Länge f

Ile to ma długości?
Wie viel misst es?
viː fiːl mɪst εs?
Jaką to ma długość?
Wie lang ist das?
viː laŋ ɪst das?
To ma ze trzy metry długości.
Es ist etwa drei Meter lang.
εs ɪst ˈεtva drai ˈmeːtɐ laŋ
Przepłynąłem parę długości. (w basenie)
Ich schwamm ein paar Bahnen.
ɪç ʃvam ain paːɐ ˈbaːnən
jednostka długości
Längeneinheit f
ˈlεŋen|ainhait
długość fali
Wellenlänge f
ˈvεlənlεŋə
... stopni długości geograficznej wschodniej
... Grad östlicher Länge
... graːt ˈœstlɪçɐ ˈlεŋə