spowodować

verursachen, hervorrufen, bewirken

Burza spowodowała liczne szkody.
Der Sturm hat einen großen Schaden verursacht.
deːɐ ʃtʊrm hat ˈainən ˈgroːsn ˈʃaːdn fεɐˈ|uːɐzaxt
To spowodowało spadek...
Das hat eine Senkung... verursacht.
das hat ˈainə ˈzεŋkʊŋ... fεɐˈ|uːɐzaxt
Zostało to spowodowane...
Das wurde durch... verursacht.
das ˈvʊrdə dʊrç... fεɐˈ|uːɐzaxt
spowodować wypadek samochodowy
einen Autounfall verursachen
ˈainən ˈauto|ʊnfal fεɐˈ|uːɐzaxn