przerwać

unterbrechen

Czy mogę panu/pani na chwilkę przerwać?
Darf ich Sie kurz unterbrechen?
darf ɪç ziː kʊrts ʊntɐˈbrεçn?
Przerwałem studia.
Ich habe einen Urlaubssemester genommen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈuːɐlaupszemεstɐ gəˈnɔmən
Przerwano dostawę prądu.
Die Stromversorgung wurde unterbrochen.
diː ˈʃtroːmfεɐzɔrgʊŋ ˈvʊrdə ʊntɐˈbrɔxn
Sędzia przerwał mecz.
Das Spiel wurde vom Schiedsrichter unterbrochen.
das ʃpiːl ˈvʊrdə fɔm ˈʃiːtsrɪçtɐ ʊntɐˈbrɔxn
Tama może pęknąć.
Der Damm könnte brechen.
deːɐ dam ˈkœntə ˈbrεçn
Przepraszam, że przerywam...
Entschuldigen Sie bitte die Unterbrechung..., Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie unterbreche...
εntˈʃʊldɪgn ziː ˈbɪtə diː ʊntɐˈbrεçʊŋˌ εntˈʃʊldɪgn ziː ˈbɪtəˌ das ɪç ziː ʊntɐˈbrεçə
przerwać taśmę na mecie
als Erster durchs Zielband laufen
als ˈeːɐstɐ dʊrçs ˈtsiːlbant ˈlaufn