wreszcie

endlich, schließlich

Przestań wreszcie narzekać.
Klage nicht immer.
ˈklaːgə nɪçt ˈɪmɐ
Powiedz mi to wreszcie.
Sag es mir endlich.
zaːk εs miːɐ ˈεntlɪç
Idź już wreszcie!
Mach, dass du wegkommst!
maxˌ das duː ˈvεkkɔmst!