cena

Preis m, (wartość) Wert m

Wszystko jest wliczone w cenę.
Alles (ist) im Preis inbegriffen/enthalten.
ˈaləs (ɪst) ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn/εntˈhaltn
Napoje nie są wliczone w cenę.
Getränke sind nicht im Preis inbegriffen.
gəˈtrεŋkə zɪnt nɪçt ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn
Ceny poszły w górę.
Die Preise sind gestiegen.
diː ˈpraizə zɪnt gəˈʃtiːgn
Za wszelką cenę.
Um jeden Preis., Unter allen Umständen.
ʊm ˈjeːdn praisˌ ˈʊntɐ ˈalən ˈʊmʃtεndn
Ceny idą w dół.
Die Preise gehen nach unten.
diː ˈpraizə ˈgeːən naːx ˈʊntn
Podnieśli cenę.
Sie hoben den Preis an.
ziː ˈhoːbn deːn prais an
Wszystkie ceny zawierają VAT.
Alle Preise sind einschließlich MwSt.
ˈalə ˈpraizə zɪnt ˈainʃliːslɪç ˈmeːɐveːɐtʃtɔɪɐ
Jaka jest cena wywoławcza?
Wie hoch ist der Ausrufpreis?
viː hoːx ɪst deːɐ ˈausruːfprais?
Informatycy są w cenie.
(Die) Informatiker stehen hoch im Kurs.
(diː) ɪnfɔrˈmaːtikɐ ˈʃteːən hoːx ɪm kʊrs
To jest cena, którą musimy zapłacić.
Das ist der Preis, den wir dafür bezahlen müssen.
das ɪst deːɐ praisˌ deːn viːɐ daˈfyːɐ bəˈtsaːlən ˈmʏsn
w rozsądnych/przystępnych cenach
für vernünftige/annehmbare Preise
fyːɐ fεɐˈnʏnftɪgə/ˈanneːmbaːrə ˈpraizə
za tę samą cenę
für denselben Preis
fyːɐ deːnˈzεlbn prais
zwykła cena/stawka bieżąca/standardowa pensja
Normalpreis m/Normaltarif m/Normallohn m
nɔrˈmaːlprais /nɔrˈmaːltariːf /nɔrˈmaːlloːn
posezonowe obniżki cen
Nachsaisonermäßigungen f pl
ˈnaːxzεzɔ̃ː|εɐmεːsɪgʊŋən