pytanie

Frage f

Zadam panu/pani pytanie.
Ich stelle Ihnen eine Frage.
ɪç ˈʃtεlə ˈiːnən ˈainə ˈfraːgə
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
Du hast mir (auf die Frage) nicht geantwortet.
duː hast miːɐ (auf diː ˈfraːgə) nɪçt gəˈ|antvɔrtət
To trudne pytanie.
Das ist eine schwierige Frage.
das ɪst ˈainə ˈʃviːrɪgə ˈfraːgə
Dobre pytanie!
Gute Frage!
ˈguːtə ˈfraːgə!
Zadajesz za dużo pytań!
Du fragst zu viel!
duː fraːkst tsuː fiːl!
Ma pan(i) jeszcze jakieś pytania?
Haben Sie noch (weitere) Fragen?
ˈhaːbn ziː nɔx (ˈvaitərə) ˈfraːgn?
Nasuwa się pytanie: czy to był wypadek?
Hier stellt sich die Frage: War es ein Unfall?
hiːɐ ʃtεlt zɪç diː ˈfraːgə vaːɐ εs ain ˈʊnfal?
Być albo nie być, oto jest pytanie.
Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage.
zain ˈoːdɐ ˈnɪçtzainˌ das ɪst hiːɐ diː ˈfraːgə
Głupie pytanie, głupia odpowiedź.
Dumme Fragen verlangen dumme Antworten.
ˈdʊmə ˈfraːgn fεɐˈlaŋən ˈdʊmə ˈantvɔrtn
Pozostaje pytanie...
Es bleibt die Frage...
εs blaipt diː ˈfraːgə