władza

Macht f

Doszedł do władzy.
Er kam an die Macht.
eːɐ kaːm an diː maxt
Partia jest u władzy.
Die Partei ist an der Macht.
diː parˈtai ɪst an deːɐ maxt
Trzeba odsunąć prezydenta od władzy.
Der Präsident muss abgesetzt werden.
deːɐ prεziˈdεnt mʊs ˈapgəzεtst ˈveːɐdn
On nie jest w pełni władz umysłowych.
Er ist nicht voll zurechnungsfähig.
eːɐ ɪst nɪçt fɔl ˈtsuːrεçnʊŋsfεːɪç