bez, beze

ohne, (za pomocą przyrostka) -los

Zrobił to bez wahania.
Er hat es ohne Zögern gemacht.
eːɐ hat εs ˈoːnə ˈtsøːgɐn gəˈmaxt
Mówił bez przerwy.
Er hat pausenlos geredet.
eːɐ hat ˈpauznloːs gəˈreːdət
To jest bez smaku.
Es ist geschmacklos.
εs ɪst gəˈʃmakloːs
Bez komentarza. (komentarz jest zbędny)
Kommentar überflüssig.
kɔmεnˈtaːɐ ˈyːbɐflʏsɪç
Bez komentarza. (odmówić wypowiedzi)
Ohne Kommentar.
ˈoːnə kɔmεnˈtaːɐ
Bez dyskusji!
Und keine Widerrede!
ʊnt ˈkainə ˈviːdɐreːdə!
Błądziliśmy bez celu.
Wir sind ziellos herumgelaufen.
viːɐ zɪnt ˈtsiːlloːs hεˈrʊmgəlaufn
Bez obaw.
(Mach dir) Keine Sorgen.
(max diːɐ) ˈkainə ˈzɔrgn
Bez pracy nie ma kołaczy.
Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen., Ohne Fleiß kein Preis.
veːɐ nɪçt ˈarbaitətˌ zɔl aux nɪçt ˈεsnˌ ˈoːnə flais kain prais
To (kompletnie) bez sensu.
Das ergibt keinen Sinn.
das εɐˈgɪpt ˈkainən zɪn
Obejdę się bez tego. (nie muszę tego mieć)
Ohne dies kann ich mich behelfen.
ˈoːnə diːs kan ɪç mɪç bəˈhεlfn
Bez wątpienia!
Das ist klar!, Das versteht sich von selbst!
das ɪst klaːɐ!ˌ das fεɐˈʃteːt zɪç fɔn zεlpst!
Przyszedł bez zapowiedzi.
Er kam ohne Ankündigung.
eːɐ kaːm ˈoːnə ˈankʏndigʊŋ
Bez jaj!
Ohne Scheiß!
ˈoːnə ʃais!
Jest bez pracy.
Er ist arbeitslos.
eːɐ ɪst ˈarbaitsloːs
Bez przesady!
Nicht übertreiben!
nɪçt yːbɐˈtraibn!
Bez względu na...
Ohne Rücksicht auf..., Ohne Berücksichtigung etw. Gen...
ˈoːnə ˈrʏksɪçt aufˌ ˈoːnə bəˈrʏkzɪçtɪgʊŋ
Bez obrazy, (ale)...
Nichts für ungut, (aber)...
nɪçts fyːɐ ˈʊnguːtˌ (ˈaːbɐ)
Powiedziałem mu bez ogródek, że...
Ich habe ihm frank und frei gesagt, dass...
ɪç ˈhaːbə iːm fraŋk ʊnt frai gəˈzaːktˌ das
zakochany bez pamięci
bis über beide Ohren verliebt
bɪs ˈyːbɐ ˈbaidə ˈoːrən fεɐˈliːpt
bez mrugnięcia okiem
ohne mit der Wimper zu zucken
ˈoːnə mɪt deːɐ ˈvɪmpɐ tsuː ˈtsʊkn
powtarzać/wałkować coś bez końca
bis ins Unendliche wiederholen
bɪs ɪns ʊnˈ|εntlɪçə viːdɐˈhoːlən
... bez względu na to, co o tym sądzisz
... egal wie du es betrachtest
... eˈgaːl viː duː εs bəˈtraxtəst