nigdy

nie(mals)

Nigdy jej nie widziałem.
Ich habe sie nie gesehen.
ɪç ˈhaːbə ziː niː gəˈzeːən
Nigdy nie mów nigdy.
Sag niemals nie.
zaːk ˈniːmaːls niː
Nikt się nigdy nie skarżył.
Niemand hat sich je beschwert.
ˈniːmant hat zɪç jeː bəˈʃveːɐt
Nigdy w życiu!
Nie und nimmer!
niː ʊnt ˈnɪmɐ!
Nigdy nic nie wiadomo.
Man kann nie wissen.
man kan niː ˈvɪsn
Nigdy nie byłem w Kanadzie.
Ich war noch nie in Kanada.
ɪç vaːɐ nɔx niː ɪn ˈkanada
Teraz albo nigdy.
Jetzt oder nie.
jεtst ˈoːdɐ niː
(już) nigdy więcej
nie mehr/wieder
niː meːɐ/ˈviːdɐ