zdrowie

Gesundheit f

Na zdrowie! (przy kichnięciu)
Gesundheit!
gəˈzʊnthait!
Na zdrowie! (toast)
Prosit!, Zum Wohl!
ˈproːzɪt!ˌ tsʊm voːl!
Pańskie zdrowie!
Auf Ihr Wohl!, Zu Ihrem Wohl!
auf iːɐ voːl!ˌ tsuː ˈiːrəm voːl!
Wypijmy jego zdrowie.
Trinken wir auf sein Wohl.
ˈtrɪŋkn viːɐ auf zain voːl
Cieszy się dobrym zdrowiem.
Er ist in einem guten Gesundheitszustand.
eːɐ ɪst ɪn ˈainəm ˈguːtn gəˈzʊnthaitstsuːʃtant
Zniszczysz sobie zdrowie.
Du ruinierst deine Gesundheit.
duː ruiˈniːɐst ˈdainə gəˈzʊnthait
Czystość to zdrowie.
Sauberkeit ist das halbe Leben.
ˈzaubɐkait ɪst das ˈhalbə ˈleːbn
korzystny dla zdrowia
gesundheitsfördernd
gəˈzʊnthaitsfœrdɐnt
szkodliwy dla zdrowia
gesundheitsschädlich
gəˈzʊnthaitsʃεːtlɪç
zdrowie fizyczne/psychiczne
die körperliche/geistige Gesundheit
diː ˈkœrpɐlɪçə/ˈgaistɪgə gəˈzʊnthait