śmierdzieć

stinken, (schlecht) riechen

Co tu tak śmierdzi?
Was stinkt hier so?
vas ʃtɪŋkt hiːɐ zoː?
To śmierdzi czosnkiem.
Es stinkt nach Knoblauch.
εs ʃtɪŋkt naːx ˈknoːplaux
Śmierdzi mu z ust.
Er riecht aus dem Mund.
eːɐ riːçt aus deːm mʊnt
Śmierdzą ci nogi.
Deine Füße stinken.
ˈdainə ˈfyːsə ˈʃtɪŋkn