czarny

schwarz, Schwarz-

Lubi czarną kawę.
Er mag schwarzen Kaffee.
eːɐ maːk ˈʃvartsn ˈkafeː
Kupiłem bilety na czarnym rynku.
Ich habe die Tickets auf dem Schwarzmarkt gekauft.
ɪç ˈhaːbə diː ˈtɪkəts auf deːm ˈʃvartsmarkt gəˈkauft
Jest czarną owcą rodziny.
Sie ist das schwarze Schaf der Familie.
ziː ɪst das ˈʃvartsə ʃaːf deːɐ faˈmiːliə
Widzisz wszystko w czarnych barwach.
Du siehst die Sache zu schwarz.
duː ziːst diː ˈzaxə tsuː ʃvarts
czarny jak smoła
pechschwarz
ˈpεçʃvarts
czarno na białym
schwarz auf weiß
ʃvarts auf vais
czarny charakter
Bösewicht m
ˈbøːzəvɪçt