sytuacja

Situation f

Żeby zarysować wam sytuację...
Um Sie ins Bild zu setzen...
ʊm ziː ɪns bɪlt tsuː ˈzεtsn
uporać się z nieprzyjemną sytuacją
eine unangenehme Situation bewältigen
ˈainə ˈʊn|angəneːmə zituaˈtsioːn bəˈvεltɪgn
sytuacja gospodarcza
wirtschaftliche Verhältnisse
ˈvɪrtʃaftlɪçə fεɐˈhεltnɪsə
panować nad sytuacją
die Zügel/das Ruder fest in der Hand halten
diː ˈtsyːgl/das ˈruːdɐ fεst ɪn deːɐ hant ˈhaltn