szczegół

Detail n

To tylko drobny szczegół.
Das ist nur ein kleines Detail.
das ɪst nuːɐ ain ˈklainəs deˈtai
Oszczędź mi szczegółów.
Erspar mir die Einzelheiten.
εɐˈʃpaːɐ miːɐ diː ˈaintslhaitn
Diabeł tkwi w szczegółach.
Der Teufel steckt im Detail.
deːɐ ˈtɔyfl ʃtεkt ɪm deˈtai
Nie będę wchodzić w szczegóły.
Ich möchte nicht auf Einzelheiten eingehen.
ɪç ˈmœçtə nɪçt auf ˈaintslhaitn ˈaingeːən
w najdrobniejszych szczegółach
bis ins kleinste Detail
bɪs ɪns ˈklainstə deˈtai