szukać

suchen

Szukaliście wszędzie?
Habt ihr überall gesucht?
hapt iːɐ yːbɐˈ|al gəˈzuːxt?
Szef cię szukał.
Der Chef wollte dich sprechen.
deːɐ ʃεf ˈvɔltə dɪç ˈʃprεçn
Poszukuje go policja.
Die Polizei sucht nach ihm.
diː poliˈtsai zuːxt naːx iːm
Szukają talentów.
Sie suchen Talente.
ziː ˈzuːxn taˈlεntə
To jak szukanie igły w stogu siana.
Es ist wie eine Stecknadel im Heuhaufen zu suchen.
εs ɪst viː ˈainə ˈʃtεknaːdl ɪm ˈhɔyhaufn tsuː ˈzuːxn