przydać się

nutzen

Może mógłbym się do czegoś przydać?
Kann ich dir mit etwas helfen?
kan ɪç diːɐ mɪt ˈεtvas ˈhεlfn?
To mi się do niczego nie przyda.
Das nutzt mir gar nicht.
das nʊtst miːɐ gaːɐ nɪçt
Przydałoby się posprzątać w domu.
Es würde nicht schaden, das Haus aufzuräumen.
εs ˈvʏrdə nɪçt ˈʃaːdnˌ das haus ˈauftsurɔymən
Nie wyrzucaj tej ulotki, może się jeszcze przydać.
Wirf das Flugblatt nicht weg, man könnte es noch brauchen.
vɪrf das ˈfluːkblat nɪçt vεkˌ man ˈkœntə εs nɔx ˈbrauxn
Przydałby się deszcz.
Ein wenig Regen wäre nicht schlecht.
ain ˈveːnɪç ˈreːgn ˈvεːrə nɪçt ʃlεçt
Przydałby mi się nowy komputer.
Einen neuen Computer könnte ich gebrauchen.
ˈainən nɔyən kɔmˈpjuːtɐ ˈkœntə ɪç gəˈbrauxn
To się na nic nie przyda.
Das taugt nichts.
das taukt nɪçts
To ci się jeszcze może kiedyś przydać.
Du kannst es noch mal brauchen.
duː kanst εs nɔx maːl ˈbrauxn
Przydałoby się, żebyś...
Es wäre gut, dass...
εs ˈvεːrə guːtˌ das