który

welcher/welches/welche

Który z nich jest twój?
Welcher von ihnen gehört dir?
ˈvεlçɐ fɔn ˈiːnən gəˈhøːɐt diːɐ?
Który chcesz?
Welchen möchtest du?
ˈvεlçn ˈmœçtəst duː?
Które piwo już pijesz?
Wievieltes Bier trinkst du schon?
viˈfiːltəs biːɐ trɪŋkst duː ʃoːn?
W którym roku?
In welchem Jahr?
ɪn ˈvεlçəm jaːɐ?
W którym jest miesiącu?
Im wievielten Monat ist sie (schwanger)?
ɪm viˈfiːltn ˈmoːnat ɪst ziː (ˈʃvaŋɐ)paradɔnˈtoːzə
Która jest godzina?
Wie spät ist es?
viː ʃpεːt ɪst εs?
Od której godziny?
Ab wie viel Uhr?
ap viː fiːl uːɐ?
Od którego roku życia?
Ab wie vielen Jahren?
ap viː ˈfiːlən ˈjaːrən?
O której zamykają sklepy?
Um wie viel Uhr machen die Geschäfte zu?
ʊm viː fiːl uːɐ ˈmaxn diː gəˈʃεftə tsuː?
O której odjeżdża ten pociąg?
Wann fährt der Zug?
van fεːɐt deːɐ tsuːk?
Do której pracujesz?
Bis wann arbeitest du?
bɪs van ˈarbaitəst duː?
Jak który. (różnie)
Es kommt darauf an., Je nachdem.
εs kɔmt daˈrauf anˌ jeː naːxˈdeːm
To jest ta książka, którą chciałeś...
Das ist das Buch, das du wolltest...
das ɪst das buːxˌ das duː ˈvɔltəst