góra

Berg m

Ręce do góry!
Hände hoch!
ˈhεndə hoːx!
Głowa do góry!
Kopf hoch!
kɔpf hoːx!
Jest na górze w łazience.
Er ist oben im Badezimmer.
eːɐ ɪst ˈoːbn ɪm ˈbaːdətsimɐ
Wejdę na samą górę.
Ich werde ganz nach oben klettern.
ɪç ˈveːɐdə gants naːx ˈoːbn ˈklεtɐn
Chodź na górę.
Komm herauf!
kɔm heˈrauf!
Ceny gwałtownie idą w górę.
Die Preise steigen stark.
diː ˈpraizə ˈʃtaign ʃtark
Instrukcje przyszły z góry.
Die Anweisungen/Instruktionen kamen von oben.
diː ˈanvaizʊŋən/ɪnstrʊkˈtsioːnən ˈkaːmən fɔn ˈoːbn
Z góry dziękuję.
Danke im Voraus.
ˈdaŋkə ɪm foˈraus
(Za)płaciliśmy z góry.
Wir haben im Voraus bezahlt.
viːɐ ˈhaːbn ɪm foˈraus bəˈtsaːlt
To było z góry ustalone.
Es wurde im Voraus abgesprochen.
εs ˈvʊrdə ɪm foˈraus ˈapgəʃprɔxn
Masz góra dwie godziny.
Du hast maximal zwei Stunden.
duː hast maksiˈmaːl tsvai ˈʃtʊndn
Traktował wszystkich z góry.
Er hat alle von oben herab behandelt.
eːɐ hat ˈalə fɔn ˈoːbn hεˈrap bəˈhandlt
Byliśmy górą.
Wir haben die Oberhand behalten.
viːɐ ˈhaːbn diː ˈoːbɐhant bəˈhaltn
Za górami, za lasami...
Hinter den sieben Bergen...
ˈhɪntɐ deːn ˈziːbn ˈbεrgn
Jak spojrzycie w górę...
Wenn Sie nach oben blicken...
vεn ziː naːx ˈoːbn ˈblɪkn
na górze na półce
oben auf dem Regal
ˈoːbn auf deːm reˈgaːl
od góry do dołu
von oben bis unten
fɔn ˈoːbn bɪs ˈʊntn
tam/tu na górze
da/hier oben
daː/hiːɐ ˈoːbn
druga linijka od góry
die zweite Zeile von oben
diː ˈtsvaitə ˈtsailə fɔn ˈoːbn
patrząc z góry
von oben betrachtet
fɔn ˈoːbn bəˈtraxtət
na kilka lat z góry
für einige Jahre im Voraus
fyːɐ ˈainɪgə ˈjaːrə ɪm foˈraus
patrzeć z góry na kogoś/coś
j-n/etw. von oben herab anschauen
fɔn ˈoːbn hεˈrap ˈanʃauən
być z góry skazanym na klęskę
auf verlorenem Posten kämpfen
auf fεɐˈloːrənəm ˈpɔstn ˈkεmpfn