zbierać

sammeln

Staram się to zebrać do kupy.
Ich versuche es zusammenzusetzen.
ɪç fεɐˈzuːxə εs tsuˈzaməntsuzεtsn
Zbieram pieniądze na wakacje.
Ich spare für die Ferien.
ɪç ˈʃpaːrə fyːɐ diː ˈfeːriən
Film zbiera same pochwały.
Der Film erntet nur Lob.
deːɐ fɪlm ˈεɐntət nuːɐ loːp
Zbierało jej się na wymioty.
Ihr wurde übel.
iːɐ ˈvʊrdə ˈyːbl
zbierać podpisy pod petycją
Unterschriften für die Petition sammeln
ˈʊntɐʃrɪftn fyːɐ diː petiˈtsioːn ˈzamln