przeskoczyć

(über)springen

Przeskoczył potok.
Er hat einen Bach übersprungen.
eːɐ hat ˈainən bax yːbɐˈʃprʊŋən
Przeskoczymy parę stron.
Wir überspringen einige Seiten.
viːɐ ˈyːbɐʃprɪŋən ˈainɪgə ˈzaitn
Przeskoczyła między nimi iskra.
Bei den beiden hat es gefunkt.
ˈbai deːn ˈbaidn hat εs gəˈfʊŋkt
Nie mów hop, póki nie przeskoczysz.
Freu dich bloß nicht zu früh.
frɔy dɪç bloːs nɪçt tsuː fryː