właściwie

eigentlich, überhaupt

Właściwie masz rację.
Eigentlich hast du Recht.
ˈaigntlɪç hast duː rεçt
Dokąd właściwie idziemy?
Wohin gehen wir eigentlich?
voˈhin ˈgeːən viːɐ ˈaigntlɪç?
Właściwie też mi się to nie podoba.
Mir gefällt es eigentlich auch nicht.
miːɐ gəˈfεlt εs ˈaigntlɪç aux nɪçt
Właściwie czemu nie?
Obwohl, warum nicht?
ɔpˈvoːlˌ vaˈrʊm nɪçt?
Właściwie to było zupełnie inaczej.
Das war nämlich ganz anders.
das vaːɐ ˈnεːmlɪç gants ˈandɐs