głupi

dumm, blöd, doof

Popełniłem głupi błąd.
Ich habe einen dummen Fehler gemacht.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈdʊmən ˈfeːlɐ gəˈmaxt
To było głupie z jego strony.
Das war dumm von ihm.
das vaːɐ dʊm fɔn iːm
Jak mogłem być tak głupi?
Wie konnte ich nur so dumm sein?
viː ˈkɔntə ɪç nuːɐ zoː dʊm zain?
Jest zupełnie głupia.
Sie ist total doof.
ziː ɪst toˈtaːl doːf
Udaje głupiego.
Er stellt sich dumm.
eːɐ ʃtεlt zɪç dʊm
Głupie pytanie, głupia odpowiedź.
Dumme Fragen verlangen dumme Antworten.
ˈdʊmə ˈfraːgn fεɐˈlaŋən ˈdʊmə ˈantvɔrtn
Jest głupi jak but.
Er ist total doof.
eːɐ ɪst toˈtaːl doːf