się

1(zaimek zwrotny) man, sich

Bawcie się dobrze!
Viel Vergnügen/Spaß!
fiːl fεɐˈgnyːgn/ʃpaːs!
Wkurzyłem się.
Ich bin in Wut geraten.
ɪç bɪn ɪn vuːt gəˈraːtn
Z czego się śmiejesz?
Was lachst du?
vas laxst duː?
Baterie się wyczerpały.
Die Batterien sind leer.
diː batəˈriːən zɪnt leːɐ
Zachmurzyło się.
Der Himmel hat sich bewölkt.
deːɐ ˈhɪml hat zɪç bəˈvœlkt
Tak się nie robi.
Das macht man nicht.
das maxt man nɪçt
Weź się w garść!
Reiß dich zusammen!
rais dɪç tsuˈzamən!
Samo przez się. (naturalnie)
Klar doch., Natürlich., Selbstverständlich.
klaːɐ dɔxˌ naˈtyːɐlɪçˌ ˈzεlpstfεɐʃtεntlɪç

2(wzajemnie) einander

Kochają się.
Sie lieben sich., Sie haben sich lieb.
ziː ˈliːbn zɪçˌ ziː ˈhaːbn zɪç liːp
Doskonale się uzupełniają.
Sie ergänzen einander perfekt.
ziː εɐˈgεntsn ˈainandɐ pεrˈfεkt
Wciąż się kłócą.
Sie streiten sich ständig.
ziː ˈʃtraitn zɪç ˈʃtεndɪç