prosto

geradeaus, (bezpośrednio) direkt

Idź prosto do domu.
Geh direkt nach Hause.
geː diˈrεkt naːx ˈhauzə
Powiedziałem to prosto z mostu.
Ich habe das rundheraus gesagt.
ɪç ˈhaːbə das ˈrʊnthεˈraus gəˈzaːkt
Spojrzał mi prosto w oczy.
Er hat mir direkt in die Augen geschaut.
eːɐ hat miːɐ diˈrεkt ɪn diː ˈaugn gəˈʃaut
Siedź prosto!
Sitz gerade!
zɪts gəˈraːdə!