przykład

Beispiel n

Będą brać z niej przykład.
Sie werden ihrem Beispiel folgen.
ziː ˈveːɐdn ˈiːrəm ˈbaiʃpiːl ˈfɔlgn
Podam przykład.
Ich nenne ein Beispiel.
ɪç ˈnεnə ain ˈbaiʃpiːl
Poparł swoją tezę licznymi przykładami.
Er belegte seine These mit vielen Beispielen.
eːɐ bəˈleːktə ˈzainə ˈteːzə mɪt ˈfiːlən ˈbaiʃpiːlən
Ta katedra jest typowym przykładem architektury romańskiej.
Dieser Dom ist ein typisches Beispiel für den romanischen Baustil.
ˈdiːzɐ doːm ɪst ain ˈtyːpɪʃəs ˈbaiʃpiːl fyːɐ deːn roˈmaːnɪʃn ˈbauʃtiːl
Poszedł za przykładem kolegów.
Er folgte dem Beispiel seiner Freunde.
eːɐ ˈfɔlktə deːm ˈbaiʃpiːl ˈzainɐ ˈfrɔyndə
Nasze miasto świeci przykładem.
Unsere Stadt geht mit gutem Beispiel voran.
ˈʊnzərə ʃtat geːt mɪt ˈguːtəm ˈbaiʃpiːl foˈran
Możemy panu/pani zaproponować na przykład...
Wir können Ihnen beispielsweise... anbieten.
viːɐ ˈkœnən ˈiːnən ˈbaiʃpiːlsvaizə... ˈanbiːtn
Osobowości jak na przykład Gandhi, czy...
Persönlichkeiten wie zum Beispiel Gandhi oder...
pεrˈzøːnlɪçkaitn viː tsʊm ˈbaiʃpiːl ˈgaːndi ˈoːdɐ
Wyjaśnię to na przykładzie...
Ich erkläre es an einem Beispiel...
ɪç εɐˈklεːrə εs an ˈainəm ˈbaiʃpiːl
na przykład...
wie zum Beispiel...
viː tsʊm ˈbaiʃpiːl
przykład godny naśladowania
ein nachahmenswertes Beispiel
ain ˈnaːx|aːmənsveːɐtəs ˈbaiʃpiːl