przysługa

Gefallen m, Dienst m

Wyświadczyłby mi pan przysługę?
Würden Sie mir einen Dienst erweisen?
ˈvʏrdn ziː miːɐ ˈainən ˈdiːnst εɐˈvaizn?
Przyszedłem cię prosić o przysługę.
Ich bin gekommen, um dich um einen Gefallen zu bitten.
ɪç bɪn gəˈkɔmənˌ ʊm dɪç ʊm ˈainən gəˈfalən tsuː ˈbɪtn
Przysługa za przysługę.
Du hilfst mir und ich helfe dir.
duː hɪlfst miːɐ ʊnt ɪç ˈhεlfə diːɐ