zwierzyć się

(sich) anvertrauen

Zwierza mi się ze swoich problemów.
Er erzählt mir über seine Probleme.
eːɐ εɐˈtsεːlt miːɐ ˈyːbɐ ˈzainə proˈbleːmə
Zwierz mi się, lepiej się poczujesz.
Vertrau dich mir an, du wirst dich besser fühlen.
fεɐˈtrau dɪç miːɐ anˌ duː vɪrst dɪç ˈbεsɐ ˈfyːlən
Zwierzył mi się, że...
Er hat mir anvertraut, dass...
eːɐ hat miːɐ ˈanfεɐtrautˌ das