mowa

Rede f, (język) Sprache f

Nie ma mowy!
Ausgeschlossen!
ˈausgəʃlɔsn!
Była o tym mowa.
Es kam die Rede darauf.
εs kaːm diː ˈreːdə daˈrauf
Odebrało mi mowę.
Es hat mir die Sprache verschlagen.
εs hat miːɐ diː ˈʃpraːxə fεɐˈʃlaːgn
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
ˈreːdn ɪst ˈzɪlbɐˌ ˈʃvaign ɪst gɔlt
O wilku mowa.
Wenn man vom Teufel spricht...
vεn man fɔm ˈtɔyfl ʃprɪçt
dzieci z zaburzeniami mowy
Kinder mit Sprachstörungen
ˈkɪndɐ mɪt ˈʃpraːxʃtøːrʊŋən
mowa ciała
Körpersprache f
ˈkœrpɐʃpraːxə