ślepy

blind

Nie jestem ślepy!
Ich bin (ja) nicht blind!
ɪç bɪn (jaː) nɪçt blɪnt!
Ślepy jesteś, czy co?
Bist du blind oder was?
bɪst duː blɪnt ˈoːdɐ vas?
Tam jest ślepa uliczka.
Da gibt es eine Sackgasse.
daː gipt εs ˈainə ˈzakgasə
Zabrnęliśmy w ślepą uliczkę.
Wir sind in eine Sackgasse geraten.
viːɐ zɪnt ɪn ˈainə ˈzakgasə gəˈraːtn
Musieli mu usunąć/zoperować ślepą kiszkę.
Ihm musste der Blinddarm rausoperiert werden.
iːm ˈmʊstə deːɐ ˈblɪntdarm ˈraus|operiːɐt ˈveːɐdn
Jest ślepy jak kret.
Er ist blind wie eine Fledermaus/ein Maulwurf.
eːɐ ɪst blɪnt viː ˈainə ˈfleːdɐmaus/ain ˈmaulvʊrf
W krainie ślepców jednooki jest królem.
Unter den Blinden ist der Einäugige König.
ˈʊntɐ deːn ˈblɪndn ɪst deːɐ ˈain|ɔygɪgə ˈkøːnɪç